สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   92  
2 Feb 2021   121  
3 Feb 2021   97  
4 Feb 2021   102  
5 Feb 2021   103  
6 Feb 2021   58  
7 Feb 2021   88  
8 Feb 2021   129  
9 Feb 2021   61  
10 Feb 2021   54  
11 Feb 2021   67  
12 Feb 2021   65  
13 Feb 2021   42  
14 Feb 2021   64  
15 Feb 2021   114  
16 Feb 2021   97  
17 Feb 2021   113  
18 Feb 2021   93  
19 Feb 2021   76  
20 Feb 2021   146  
21 Feb 2021   161  
22 Feb 2021   84  
23 Feb 2021   65  
24 Feb 2021   122  
25 Feb 2021   75  
26 Feb 2021   70  
27 Feb 2021   0  
28 Feb 2021   0