สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   67  
2 Jan 2021   112  
3 Jan 2021   63  
4 Jan 2021   106  
5 Jan 2021   78  
6 Jan 2021   171  
7 Jan 2021   119  
8 Jan 2021   147  
9 Jan 2021   120  
10 Jan 2021   140  
11 Jan 2021   116  
12 Jan 2021   123  
13 Jan 2021   115  
14 Jan 2021   144  
15 Jan 2021   135  
16 Jan 2021   135  
17 Jan 2021   137  
18 Jan 2021   129  
19 Jan 2021   190  
20 Jan 2021   109  
21 Jan 2021   132  
22 Jan 2021   133  
23 Jan 2021   155  
24 Jan 2021   89  
25 Jan 2021   125  
26 Jan 2021   106  
27 Jan 2021   189  
28 Jan 2021   144  
29 Jan 2021   60  
30 Jan 2021   95  
31 Jan 2021   72