ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +666-1063-9908

กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด

      ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง โดยเฉพาะบอลวาล์ว เกทวาล์ว โกลบวาล์ว สวิงเช็ดวาล์ว วายสแตนเนอร์ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกที่ไต้หวันปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นโรงงานผลิตวาล์วที่มีความเป็นมืออาชีพที่รวมการออกแบบ

การผลิต การขายและการให้บริการไว้ในที่เดียวกัน ในระยะแรกที่เพิ่งก่อตั้ง บริษัทดำเนินการในด้านการเสริมแต่งผลิตภัณฑ์ การประกอบและการขายเท่านั้น ส่วนชิ้นส่วนหล่อจะสั่งซื้อจากชัพพลายเออร์ภายนอก ยอดขายต่อปีประมาณ 1,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2531 บริษัทได้ขยายกิจการและมีการเพิ่มอุปกรณ์การผลิต ทำให้ยอดขายต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ตัน

      ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง โดยเฉพาะบอลวาล์ว เคทวาล์ว โกลบวาล์ว สวิงเช็ดวาล์ว วายสแตนเนอร์ วาล์วปรับอัตราการไหล วาล์วเปิดปิดด้วยลม วาล์วเปิดดปิดด้วยไฟฟ้า สามารถผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายทั้งขนาดและวัสดุ ซึ่งวาล์วพวกนี้ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม เคมี โรงไฟฟ้า พิมพ์และย้อมสี