ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +666-1063-9908

ผู้ผลิตวาล์วประตูน้ำบอลวาล์วคุณภาพดี

        ว่าด้วยเรื่อง วาล์ว  อุปกรณ์หรือวัตถุธรรมชาติที่ควบคุมสั่งการหรือควบคุมการไหลของของเหลว  น้ำ น้ำมัน  เป็นที่นิยมใช้ตามบ้านพักอาศัยมากที่สุด คือ วาล์วประตูน้ำ และ บอลวาล์ว ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตนั้นมีหลายแบบให้ได้เลือกใช้งาน พลาสติก เหล็ก เหล็กเหนียว ทองแดง สแตนเลส เป็นต้น ซึ่งวาล์วประตูน้ำและบอลวาล์ว มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เช่น

- วาล์วประตูน้ำ เหมาะสำหรับรูปแบบการใช้งานแบบ เปิดหรือปิดสนิท ไม่ควรเปิด-ปิดบ่อยควรเปิดหรี่หรือการชะลอน้ำหรือของเหลว ไม่นิยมนำมาใช้ในการควบคุมการไหลเนื่องจากเปิด ปิดได้ช้าจึงไม่เกิดการตะบันน้ำ
- บอลวาล์ว ทำหน้าที่เปิด-ปิด เพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำ รูปแบบหนึ่งของวาล์วเปิดไตรมาสซึ่งใช้ลูกกลวง ให้น้ำๆไหลผ่านตรงด้านจับจะบ่งบอกว่าปิดหรือเปิด สามารถปิดการไหลของเหลวได้สนิทและรวดเร็ว ง่ายต่อการควบคุม แต่บอลวาล์ว ไม่สามารถใช้งานกับการไหลที่มีแรงดันสูงได้

บอลวาล์ว

บอลวาล์ว

วาล์วประตูน้ำ

วาล์วประตูน้ำ

ผู้ผลิตโกลบวาล์ว จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม คุณภาพดี

        บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบอลวาล์ว บอลวาล์วสแตนเลส เกทวาล์ว วาล์วประตูน้ำ วาล์วประตู โกลบวาล์ว สวิงเช็ควาล์ว วายสแตนเนอร์ วาล์วปรับอัตราการไหล วาล์วเปิดปิดด้วยลม วาล์วเปิดปิดด้วยไฟฟ้า สามารถผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายทั้งขนาดและวัสดุ ซึ่งวาล์วพวกนี้ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม เคมี โรงไฟฟ้า พิมพ์และย้อมสี อาหาร เภสัชกรรม หลอมโลหะ ระบบส่งน้ำและระบายน้ำ โครงการของเทศบาล ฯลฯ

        ผลิตและจำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม บอลวาล์ว บอลวาล์วเหล็กหล่อ บอลวาล์วสแตนเลส วาล์วประตู วาล์วประตูน้ำเหล็ก วาล์วประตูน้ำสแตนเลส โกลบวาล์วสแตนเลส เกทวาล์ว ในเขตพื้นที่ บ้านบึง ชลบุรี กิ่งแก้ว และภาคตะวันออก

สินค้าและบริการ บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด

      • วาล์วประตู (Gate valve)
      • โกลบวาล์ว (Globe Valve)
      • บอลวาล์ว Cast Iron
       บอลวาล์ว (Ball valve)
      • วายสเตนเนอร์
      • วาล์วกันกลับ

 

 

สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด
thaichaivalve.brandexdirectory.com
www.thaichai-valve.com