ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +666-1063-9908

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด

     ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง โดยเฉพาะบอลวาล์ว เกทวาล์ว โกลบวาล์ว สวิงเช็ดวาล์ว วายสแตนเนอร์ วาล์วปรับอัตราการไหล วาล์วเปิดปิดด้วยลม วาล์วเปิดปิดด้วยไฟฟ้า สามารถผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายทั้ง ขนาดและวัสดุ ซึ่งวาล์วพวกนี้ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม เคมี โรงไฟฟ้า พิมพ์และย้อมสี อาหาร เภสัชกรรม หลอมโลหะ ระบบส่งน้ำและระบายน้ำ โครงการของ
เทศบาล ฯลฯ

      ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกที่ไต้หวัน พ.ศ 2522 ซึ่งเป็นโรงงานผลิตวาล์วที่มีความเป็นมืออาชีพที่รวมการออกแบบ การผลิต การขายและการให้บริการไว้ในที่ เดียวกัน ในระยะแรกที่เพิ่งก่อตั้ง บริษัทดำเนินการในด้านการเสริมแต่ง ผลิตภัณฑ์ การประกอบและการขายเท่านั้น ส่วนชิ้นส่วนหล่อจะสั่งซื้อจาก ชัพพลายเออร์ภายนอก ยอดขายต่อปีประมาณ 1,000 ตัน ในปี พ.ศ. 2531 บริษัทได้ขยายกิจการและมีการเพิ่มอุปกรณ์การผลิต ทำให้ยอดขายต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ตัน

 

     บริษัทได้ลงทุนที่ประเทศจีน (เขตอุตสาหกรรมต้าปู้เฉิงกุ้ย อำเภอชานเซียง เมืองจงชาน มณฑลกวางตุ้ง) เป็นเงิน 13 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ 2547 ซึ่งมีการสร้างโรงงาน มีพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางเมตร หนึ่งแห่ง โดย ก่อตั้งเป็นโรงงานแห่งที่สองส่งผลให้กำลังการผลิตโดยรวม สูงกว่า 4,200 ตัน ยอดขายรวมต่อปีสูงถึง 4,000 ตัน พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทำระบบการให้บริการที่ครบ วงจร ตั้งแต่การออกแบบตามความต้องการของลูกค้า การหล่อ การเสริมแต่ง การประกอบ การขาย จนถึงบริการหลังการขาย

     โรงงานที่ประเทศจีนได้มีการเพิ่มทุนอีก 15 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2547 ซึ่งได้สร้างโรงงานย่อยที่มีพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางเมตร อีกหนึ่งแห่ง ทำให้กำลังการผลิตต่อปีเพิ่มขึ้น 2,000 ตัน รวมกำลังการผลิตต่อปี ทั้งหมด เป็น 4,200 ตันขึ้นไป และยอดขายรวมต่อปีสูงถึง 4,000 ตัน 
    - สินค้าของพวกเรากระจายไปยังพื้นที่ต่างทั่วโลก ด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศจนได้ รับการชมเชยและเป็นที่เชื่อถือในวงการต่างๆ กิจการเติบโตอย่างมั่นคง ความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่พวกเราผลิตก็เพิ่มขึ้นทุกวัน ดังนั้น บริษัทจึงตัดสินใจที่จะสร้างโรงงานแห่งที่สามในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตต่อปีสูงถึง 6,000 ตัน
    - บริษัทของเรายังได้รับใบรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น 1S09001-2000,TRD100, CE, API 6D และ DNV ฯลฯ
    - เป้าหมายของพวกเราคือ เป็นเพื่อนและชัพพลายเออร์ที่ดีที่สุดของท่าน พวกเราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานแก่ท่าน ส่งมอบงานตรงตามเวลาที่กำหนดและสัญญาจะให้การสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่วงการธุรกิจปัจจุบันต้องการ

 

     RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนดที่ 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิดที่ต้องอาศัยไฟฟ้าในการทำงาน เช่น โทรทัศน์ เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ เป็นต้น ซึ๋งหมายความว่า ชิ้นส่วนทุกอย่างที่ประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ตั้งแต่แผงวงจรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงสายไฟ จะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยสารที่จำกัดปริมาณในปัจจุบัน กำหนดไว้ 6 ชนิด ดังนี้

 

1. ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 01% โดยน้ำหนัก
2. ปรอท (Hg) ไม่เกิน 01% โดยน้ำหนัก
3. แคดเมียม (C) ไม่เกิน 0.01% โดยน้ำหนัก
4. เฮกชะวาเลนท์ (Cr-VI) ไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก
5. โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB) ไม่เกิน 01% โดยน้ำหนัก
6. โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE) ไม่เกิน 01% โดยน้ำหนัก