ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +666-1063-9908

thaichaivalve - Slider Revolution

วาล์วคุณภาพสูง
โดยเฉพาะบอลวาล์ว
เกตวาล์ว โกลบวาล์ว สวิงเช็ดวาล์ว วายสแตนเนอร์

มืออาชีพที่รวมการออกแบบ
การผลิต การขายวาล์วและ
การให้บริการไว้ในที่เดียวกัน

วาล์วของ ไทย ชัย วาล์ว
สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น
อุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม เคมี โรงไฟฟ้า พิมพ์และย้อมสี

ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบอลวาล์ว บอลวาล์วสแตนเลส เกทวาล์ว

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผลิตบอลวาล์ว สแตนเลส 304 แบบเกลียว 2 ชิ้น จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม

ผลิตและจำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม บอลวาล์ว บอลวาล์วเหล็กหล่อ บอลวาล์วสแตนเลส

ผลิตบอลวาล์ว สแตนเลส 304 หน้าแปลน JIS 10K 2 ชิ้น ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผลิต บอลวาล์ว สแตนเลส 304 ทีพอร์ทหรือแอลพอร์ท

ผลิตและจำหน่ายบอลวาล์ว สแตนเลส 316 แบบเกลียว 2 ชิ้น จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม บอลวาล์ว

ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบอลวาล์ว บอลวาล์วสแตนเลส เกทวาล์ว

ผู้ผลิตบอลวาล์ว สแตนเลส 316 แบบเกลียว 1 ชิ้น ผลิตและจำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม บอลวาล์ว

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผลิตบอลวาล์ว สแตนเลส 316 แบบเกลียว จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบอลวาล์ว บอลวาล์วสแตนเลส

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผลิตบอลวาล์ว สแตนเลส 304 แบบเกลียว 2 ชิ้น

จำหน่ายบอลวาล์ว เหล็กหล่อ หน้าแปลน JIS 10K 2 ชิ้น ผลิตและจำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม

ผลิตและจำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม บอลวาล์ว บอลวาล์วเหล็กหล่อ บอลวาล์วสแตนเลส วาล์วประตู

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผลิต วาล์วกันกลับ 10K/150LB หน้าแปลน จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบอลวาล์ว บอลวาล์วสแตนเลส เกทวาล์ว

จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบอลวาล์ว บอลวาล์วสแตนเลส เกทวาล์ว วาล์วประตูน้ำ

ผู้ผลิตวาล์ววาล์วประตูน้ำ สแตนเลส 316 ANSI 150LB หน้าแปลน จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผลิตบอลวาล์ว สแตนเลส 304 แบบเกลียว 2 ชิ้น จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผลิตโกลบวาล์ว สแตนเลส 304 JIS 10K หน้าแปลน 

ผู้ผลิตและจำหน่ายโกลบวาล์ว สแตนเลส 316 เกลียว จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบอลวาล์ว

ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบอลวาล์ว บอลวาล์วสแตนเลส เกทวาล์ว

ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบอลวาล์ว บอลวาล์วสแตนเลส เกทวาล์ว

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผลิตบอลวาล์ว สแตนเลส 304 แบบเกลียว 2 ชิ้น จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม

ผลิตและจำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม บอลวาล์ว บอลวาล์วเหล็กหล่อ บอลวาล์วสแตนเลส

จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบอลวาล์ว บอลวาล์วสแตนเลส เกทวาล์ว วาล์วประตูน้ำ

ผู้ผลิตวาล์ววาล์วประตูน้ำ สแตนเลส 316 ANSI 150LB หน้าแปลน จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผลิตบอลวาล์ว สแตนเลส 304 แบบเกลียว 2 ชิ้น จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผลิตโกลบวาล์ว สแตนเลส 304 JIS 10K หน้าแปลน 

ผลิตบอลวาล์ว สแตนเลส 304 หน้าแปลน JIS 10K 2 ชิ้น ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม

จำหน่ายบอลวาล์ว เหล็กหล่อ หน้าแปลน JIS 10K 2 ชิ้น ผลิตและจำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผลิต บอลวาล์ว สแตนเลส 304 ทีพอร์ทหรือแอลพอร์ท

ผลิตและจำหน่ายบอลวาล์ว สแตนเลส 316 แบบเกลียว 2 ชิ้น จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม บอลวาล์ว

ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบอลวาล์ว บอลวาล์วสแตนเลส เกทวาล์ว

ผู้ผลิตบอลวาล์ว สแตนเลส 316 แบบเกลียว 1 ชิ้น ผลิตและจำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม บอลวาล์ว

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผลิตบอลวาล์ว สแตนเลส 316 แบบเกลียว จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม

ผลิตและจำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม บอลวาล์ว บอลวาล์วเหล็กหล่อ บอลวาล์วสแตนเลส วาล์วประตู

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผลิต วาล์วกันกลับ 10K/150LB หน้าแปลน จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม

ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบอลวาล์ว บอลวาล์วสแตนเลส

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด ผลิตบอลวาล์ว สแตนเลส 304 แบบเกลียว 2 ชิ้น

ผู้ผลิตและจำหน่ายโกลบวาล์ว สแตนเลส 316 เกลียว จำหน่ายวาล์วอุตสาหกรรม โดยเฉพาะบอลวาล์ว

บริษัท ไทย ชัย วาล์ว จำกัด


      ผู้ผลิตวาล์ว คุณภาพสูง โดยเฉพาะบอลวาล์ว เกทวาล์ว โกลบวาล์ว สวิงเช็ดวาล์ว วายสแตนเนอร์ก่อตั้งโรงงานแห่งแรกที่ไต้หวันปี พศ.2522 ซึ่งเป็นโรงงานผลิตวาล์วที่มีความเป็นมืออาชีพที่รวมการออกแบบ การผลิต การขายและ การให้บริการไว้ในที่เดียวกัน ในระยะแรกที่เพิ่งก่อตั้ง บริษัทดำเนินการในด้านการเสริมแต่ง ผลิตภัณฑ์ การประกอบและการขายเท่านั้น ส่วนขึ้นส่วนหล่อจะสั่งซื้อจากชัพพลายเออร์ภายนอก ยอดขายต่อปีประมาณ 1,000 ตัน ในปี พศ. 2531 บริษัทได้ขยายกิจการและมีการเพิ่มอุปกรณ์ การผลิต ทำให้ยอดขายต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 ตัน โดยเฉพาะบอลวาล์ว วาล์วประตูน้ำ วาล์วอุตสาหกรรม วายสเตนเนอร์ โกลบวาล์ว วาล์วกันกลับ บอลวาล์วสแตนเลส เกทวาล์ว สวิงเช็ดวาล์ว วายสแตนเนอร์ วาล์วปรับอัตราการไหล วาล์วเปิดปิดด้วยลม วาล์วเปิดปิดด้วยไฟฟ้า สามารถผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายทั้งขนาดและวัสดุ ซึ่งวาล์วพวกนี้ สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม เคมี โรงไฟฟ้า พิมพ์และย้อมสี

ผู้ผลิตวาล์วคุณภาพสูง


- วาล์วประตูน้ำ หรือ เกทวาล์ว เป็นวาล์วที่ใช้กันแพร่หลายอย่างมากทั้งตามโรงงานอุตสาหกรรมติดตั้งง่ายใช้พื้นที่ในการติดตั้งค่อนข้างน้อยเหมาะสำหรับการใช้งานในรูปแบบเปิดหรือปิดที่สนิท มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
- จำหน่ายวาล์ว,วาล์วอุตสาหกรรม วาล์วเป็นอุปกรณ์การควบคุมและขับเคลื่อนที่สำคัญของเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ปั้มน้ำ และ บอยเลอร์  ซึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของของไหล เช่น น้ำ สารเคมี แก๊ส อากาศ
- โกลบวาล์ว ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปริมาณน้ำหรือใช้ในการควบคุมการไหลในท่อที่ช่องว่างระหว่าง ดิสค์ (disc) และ ซีต (seat)
- วายสเตนเนอร์ มีลักษณะรูปทรงเป็นตัว Y นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ระบบ น้ำทิ้ง และระบบส่งน้ำ อื่นๆ
- วาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์ว มี 2 ลักษณะแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนเป็นอุปกรณ์ในระบบน้ำมีทำหน้าที่ควบคุมให้น้ำไหลไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ
- บอลวาล์ว เป็นวาล์วที่นิยมใช้ในการควบคุมการเปิด – ปิด ของเหลวควบคุมอัตราการไหลของของเหลวสามารถปิดการไหลของเหลวได้สนิทและรวดเร็วมีความคงทน ใช้งานง่าย
- บอลวาล์วสแตนเลส รองรับมาตรฐานเกลียวท่อแบบ NPT, BSPT, DIN259, ISO 228 CLASS A ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ผ่านการรับรองมาตฐานอุตสาหกรรม
- วาล์วกันกลับหรือเช็ควาล์ว มี 2 ลักษณะแบบแนวตั้งและแบบแนวนอนเป็นอุปกรณ์ในระบบน้ำมีทำหน้าที่ควบคุมให้น้ำไหลไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับ
- บอลวาล์ว เป็นวาล์วที่นิยมใช้ในการควบคุมการเปิด – ปิด ของเหลวควบคุมอัตราการไหลของของเหลวสามารถปิดการไหลของเหลวได้สนิทและรวดเร็วมีความคงทน ใช้งานง่าย

บทความ